เครื่องวัดแสง Testo 540

รหัสสินค้า: Testo 540

LUX METER Testo 540


testo 540: light intensity measuring instrument incl. protective cap, batteries and calibration protocol

The sensor of the testo 540 is adapted to the spectral sensitivity of the eye. This makes testo ideal for the measurement of light intensity. The Hold function allows an easy readout of the measurement values. Max. and min. values are displayed at the press of a button. testo 540 is very handy, small and easy to operate.

  • Hold function and max./min. values
  • Incl. calibration protocol
  • Protective cap for safe storage
  • Including wrist strap and belt holder
  • Sensor adapted to spectral sensitivity of the eye
  • Display light

เครื่องวัดความเข้มแสงชนิดพกพารุ่น testo 540

เครื่องวัดค่าความเข้มแสงชนิดพกพา

ช่วงการวัด 0 ถึง +99,999 lux

ค่าความคลาดเคลื่อน + 3 % (เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง)

ค่าความละเอียดในการวัด 1 lux (ช่วงการวัด 0 ถึง 19,999 lux)10 lux

(ช่วงการวัด 20,000 ถึง 99,999 lux)

ความไวในการอ่านค่าได้ 0.5 วินาที

อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง 0 ถึง +50 oC

แสดงค่าการวัดในหน่วย lux, footcandle ได้

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อน

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประมาณ 20 ชั่วโมง

ขนาด 133 x 46 x 25 mm