เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อ รุ่น Portaflow 330

รหัสสินค้า: Portaflow 330

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อชนิดเคลื่อนย้ายได้โดยหลักการ Transit Time Ultrasonic


เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อชนิดเคลื่อนย้ายโดยหลักการ Transit Time Ultrasonic สามารถใช้วัดปริมาณการไหลของของเหลวในท่อได้โดยไม่ต้องตัดต่อท่อ
• ช่วงการวัด : 0.1ถึง 20 m/s
• ค่าความถูกต้อง : ± 2%
• ใช้งานกับ transducer สำหรับวัดปริมาณการไหลของของเหลวในท่อ โดยขนาดท่อที่สามารถวัดได้ตั้งแต่ 13 ถึง 5,000 mm และวัดอุณหภูมิในช่วง -20°C to +135°C และสามารถเพิ่มได้ถึง +200°C โดยใช้อุปกรณ์เสริม

รายละเอียดทั้งหมด :

  • มีตัวทดสอบสัญญาณของเซนเซอร์(test block) เพื่อตรวจสอบการทำงานและสัญญาณของเครื่องมือและเซนเซอร์
  • ข้อมูลแสดงผลที่หน้าจอในทั้งรูปแบบข้อความและแบบกราฟ  
  • สามารถแสดงผลแบบ Real time และ แบบเก็บข้อมูลได้ ซึ่งบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่องได้ 98,000 ค่า และถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง RS232 หรือ USB
  • สามารถพิมพ์ผลผ่าน Bluetooth (อุปกรณ์เสริม)
  • สามารถส่งสัญญาณขาออกเป็นแบบอนาลอก 0/ 4-20 mA , RS232/USB หรือ 5V pulse : Max. 1 pulse per second