เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อ รุ่น Portaflow 220

รหัสสินค้า: Portaflow 220

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อชนิดเคลื่อนย้ายได้โดยหลักการ Transit Time Ultrasonic


เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวในท่อชนิดเคลื่อนย้ายโดยหลักการ Transit Time Ultrasonic สามารถใช้วัดปริมาณการไหลของของเหลวในท่อได้โดยไม่ต้องตัดต่อท่อ รุ่น Portaflow 220 ประเทศอังกฤษ
• ช่วงการวัด : 0.1ถึง 20 m/s
• ค่าความถูกต้อง : ± 2%
• ใช้งานกับ transducer สำหรับวัดปริมาณการไหลของของเหลวในท่อ โดยขนาดท่อที่สามารถวัดได้ตั้งแต่ 13 ถึง 2,000 mm และวัดอุณหภูมิในช่วง -20°C to +135°C

รายละเอียดทั้งหมด :
  • มีตัวทดสอบสัญญาณของเซนเซอร์(test block) เพื่อตรวจสอบการทำงานและสัญญาณของเครื่องมือและเซนเซอร์ 
  • ข้อมูลแสดงผลที่หน้าจอในทั้งรูปแบบข้อความและแบบกราฟ 
  • สามารถแสดงผลแบบ Real time
  • สามารถส่งสัญญาณขาออกเป็นแบบอนาลอก 0/ 4-20 mA หรือ 5V pulse : Max. 1 pulse per second
  • ใช้แบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้ อายุการใช้งานนาน 20 ชั่วโมง
  • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD และมีไฟเรืองแสงสำหรับอ่านค่าในที่มืด
  • โครงสร้างของเครื่องป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าเครื่องได้ ( IP67)
  •  ได้รับรองมาตรฐาน CE