เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและความชื้นสัมพัทธ์ในเครื่องเดียวกัน testo 835-H1

รหัสสินค้า: testo 835-H1

testo 835-H1 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมันนี


รายละเอียดทั้งหมด :

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและความชื้นสัมพัทธ์ในเครื่องเดียวกัน
  • ช่วงการวัด    -30 oC ถึง +600 oC
    0 ถึง 100%RH
  • ค่าความคลาดเคลื่อน   ± 0.5 oC , ± 2%RH 
  • ค่าความละเอียด   0.1 oC / 0.1%RH
  • ต่อการทำงานร่วมกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบสัมผัสได้
  • อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในการวัดและขนาดของวัตถุที่ 50:1 
  •  มีแสงเลเซอร์แสดงตำแหน่งในการวัด
  • ปรับค่า emissivity ได้ในช่วง 0.1 ถึง 1.0

PDF Files