เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น testo 925

รหัสสินค้า: testo 925

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเคลื่อนย้ายรุ่น testo 925


  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเคลื่อนย้าย
  • ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด Thermocouple type K
  • ช่วงการวัด -50 °C ถึง +1000 °C
  • ค่าความคลาดเคลื่อน + (0.5 °C + 0.3% of measuring value)
    (-40 °C ถึง +900 °C)
  • ค่าความละเอียด 0.1 °C (-50°C ถึง +199.9°C)
  • จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไฟเรืองแสง
  • สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดแบบไร้สายได้ (option)
  • แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด