เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รุ่น testo 810

รหัสสินค้า: testo 810

testo 810 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมันนี ช่วงการวัด -30 °C ถึง +300


รายละเอียดทั้งหมด :

อุณหภูมิพิ้นผิว

  • ช่วงการวัด -30 °C ถึง +300 °C
  • ค่าความคลาดเคลื่อน ± 2.0 °C (-30 °C ถึง +100 °C), + 2% of m.v. (ค่าที่อ่านได้)
  • อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในการวัดและขนาดของวัตถุในระยะไกลที่ 6 : 1

อุณหภูมิบรรยากาศ

  • ช่วงการวัด -10 °C ถึง +50 °C
  • ค่าความคลาดเคลื่อน + 0.5 °C
  • ค่าความละเอียด 0.1 °C
  • ชนิดเซนเซอร์ NTC
  • แสดงค่าการวัดในหน่วย °C และ °F ได้