เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รุ่น testo 805

รหัสสินค้า: testo 805

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ testo จากประเทศเยอรมนี ช่วงการวัด -25 °C ถึง +250°C


รายละเอียดทั้งหมด :

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • ค่าความคลาดเคลื่อน ± 1 °C (-2 °C ถึง +40 °C) ,  + 2 °C (-20 °C ถึง -2.1 °C)
  • ค่าความละเอียด 0.1 °C (-9.9 °C ถึง +199.9 °C)
  • ความไวในการวัด 1 วินาที
  • อัตราส่วนระหว่างขนาดของวัตถุและระยะห่างในการวัด 1 : 1
  • จอแสดงผลแบบ LCD
  • เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น °C และ °F