เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ รุ่น testo 350 New

รหัสสินค้า: testo 350 New

ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี สามารถเลือกติดตั้งเซ็นเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 6 เซ็นเซอร์


  • สามารถต่อโพรบได้อุณหภูมิสูงสุด 1,800 °C
  • อ่านค่าได้รวดเร็วและง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากหน้าจอแสดงผลรูปภาพกราฟฟิคสี
  • สามารถเลือกติดตั้งเซ็นเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 6 เซ็นเซอร์ ได้แก่
    O2, CO, COlow, NO, NOlow, SO2, NO2, H2S, CxHy, CO2-IR (โดยมี O2 เป็นมาตรฐาน)
  • อุณหภูมิ : -40 ถึง 1,200 oC มีฟิลเตอร์สำหรับเซนเซอร์ NO เพื่อยืดอายุการใช้งานและสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้โดยผู้ใช้งานเอง
  • สามารถเจือจากแก๊สความเข้มข้นสูง (dilution) สำหรับเซ็นเซอร์ CO, COlow, NO, NOlow, SO2 ได้สูงสุดถึง 40 เท่า
  • มีการตั้งค่าศูนย์ (Zeroing) ของเซนเซอร์วัดแรงดันอัติโนมัติทุก 10 วินาที เพื่อหลีกเลี่ยนการเบี่ยงเบนไปของเซนเซอร์วัดแรงดันเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง