เครื่องวัดค่าความดันสัมบูรณ์ชนิดพกพา testo 511

รหัสสินค้า: testo 511

เครื่องวัดค่าความดันสัมบูรณ์ชนิดพกพา รุ่น testo 511 ช่วงการวัด +300 ถึง +1200 hPa


รายละเอียดทั้งหมด :

 • testo 511 เครื่องวัดค่าความดันสัมบูรณ์ชนิดพกพา 
 • ช่วงการวัด
  +300 ถึง +1200 hPa
 • ค่าความคลาดเคลื่อน
  ± 3.0 hPa
 • ค่าความละเอียดในการวัด
  0.1 hPa
 • ความไวในการอ่านค่าได้
  0.5 วินาที
 • อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง
  0 ถึง + 50 °C
 • แสดงค่าในการวัดในหน่วย hPa, mbar Pa, mmmH2O, mmHg, inH2o,inHg, psi,, m และ ft ได้
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อน
 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประมาณ 500 ชั่วโม
 • ขนาด 119x46x25 mm