เครื่องวัดค่าความดันต่างและความเร็วลมชนิดพกพา testo 510

รหัสสินค้า: testo 510

testo 510 เครื่องวัดค่าความดันต่างและความเร็วลมชนิดพกพา ช่วงการวัด 0 ถึง +100 hPa


รายละเอียดทั้งหมด :

 • testo 510 เครื่องวัดค่าความดันต่างและความเร็วลมชนิดพกพา 
 • ช่วงการวัด
  0 ถึง +100 hPa
 • ค่าความคลาดเคลื่อน
  ± 0.03 hPa (ช่วงการวัด 0 ถึง 0.30 hPa)
  ± 0.05 hPa (ช่วงการวัด +0.31 ถึง 1.00 hPa)
  ± 0.1 hPa +1.5% of m.v. (ช่วงการวัด + 1.01 ถึง 100 hPa)
 • ค่าความละเอียดในการวัด
  0.01 hPa
 • ความไวในการอ่านค่า
  ได้ 0.05 วินาที
 • อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง
  0 ถึง +50 °C
 • แสดงค่าการวัดในหน่วย hPa, mBar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s และ fpm ได้
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อน
 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประมาณ 500 ชั่วโมง
 • ขนาด 119x46x25 mm