เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น testo 416

รหัสสินค้า: testo 416

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น testo 416 จากประเทศเยอรมันนี ช่วงการวัด +0.6 ถึง +40 m/s


รายละเอียดทั้งหมด :

  • testo 416 เครื่องวัดความเร็วลมและอัตราการไหล (Telescopic Vane Anemometer)
  • มีหัววัดความเร็วลมแบบใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตรพร้อม telescope ปรับความยาวได้สูงสุด 890 มิลลิเมตร
  • ช่วงการวัด +0.6 ถึง +40 m/s
  • ค่าความคลาดเคลื่อน ±(0.2 m/s + 1.5% of mv.)
  • ค่าความละเอียด 0.1 m/s
  • อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส
  • คำนวณค่าเฉลี่ยความเร็วลมต่อจุดและต่อเวลาได้
  • จอแสดงผล LCD พร้อมไฟเรืองแสง
  • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ อายุการใช้งานประมาณ 80 ชั่วโมง
  • ขนาด 182x64x40 mm น้ำหนัก 325 กรัม