เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิแบบพกพา รุ่น testo 417

รหัสสินค้า: testo 417

เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิแบบพกพา รุ่น testo 417 แบบใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm


รายละเอียดทั้งหมด :

 • testo 417 เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ 
 • มีหัววัดความเร็วลมแบบใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตรติดตั้งที่ตัวเครื่อง
 • ช่วงการวัด
  ความเร็วลม 0.3 ถึง 20 m/s
  อุณหภูมิ 0 ถึง +50 องศาเซลเซียส
 • ค่าความคลาดเคลื่อน
  ความเร็วลม ±(0.1 m/s +1.5% of mv.)
  อุณหภูมิ ±0.5 องศาเซลเซียส
 • ค่าความละเอียด ความเร็วลม 0.01 m/s
  อุณหภูมิ 0.1 องศาเซลเซียส
 • คำนวณค่าอัตราการไหลได้ในช่วง 0 ถึง 99,999 m3/h
 • อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง 0 ถึง +50 องศาเซลเซียส
 • คำนวณค่าเฉลี่ยความเร็วลมต่อจุดและต่อเวลาได้
 • แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด ได้
 • จอแสดงผล LCD พร้อมไฟเรืองแสง
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อายุการใช้งานประมาณ 50 ชั่วโมง
 • ขนาด 277x105x45 mm น้ำหนัก 230