เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา testo 410

รหัสสินค้า: testo 410

เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา (Anemometer) รุ่น testo 410 ผลิตภัณฑ์จากTesto ประเทศเยอรมันนี


รายละเอียดทั้งหมด :
 • ช่วงการวัด
  ความเร็วลม 0.5 ถึง 20 m/s
  อุณหภูมิ -10 ถึง +50 องศาเซลเซียส
 • ค่าความคลาดเคลื่อน
  ความเร็วลม +(0.2 m/s +2% of mv.)
  อุณหภูมิ +0.5 องศาเซลเซียส
 • ค่าความละเอียด
  ความเร็วลม 0.1 m/s
  อุณหภูมิ 0.1 องศาเซลเซียส
 • ความไวในการอ่านค่าได้ 0.5 วินาที
 • แสดงค่าการวัดในหน่วย m/s, km/h, fpm, mph, knots, windchill องศาเซลเซียส, ฟาเรนไฮต์, beaufort, องศาเซลเซียส, องศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮต์ ได้
 • คำนวณค่าเฉลี่ยความเร็วลมต่อจุดและต่อเวลาได้
 • แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด และคงค่าการวัดได้
 • อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง -10 ถึง +50 องศาเซลเซียส
 • จอแสดงผลมีไฟเรืองแสงสำหรับอ่านค่าในที่มืดได้
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อน
 • อายุการใช้งานประมาณ 200 ชั่วโมง
 • ขนาด 133x46x25 mm