เครื่องวัดความเร็วรอบ testo 460

รหัสสินค้า: testo 460

testo 460 เครื่องวัดความเร็วรอบชนิดพกพา ใช้หลักการวัดแบบ Optical วัดความเร็วรอบได้โดยไม่ต้องสัมผัส


รายละเอียดทั้งหมด :

 • testo 460 เครื่องวัดความเร็วรอบชนิดพกพา
 • ใช้หลักการวัดแบบ Optical สามารถวัดความเร็วรอบได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัสดุที่จะวัด
 • ช่วงการวัด
  + 100 ถึง +29,999 rpm
 • ค่าความคลาดเคลื่อน
  ± 0.02 % of m.v.+1 digit
 • ค่าความละเอียดในการวัด
  0.1 rpm (ที่ช่วงการวัด +100 ถึง + 999.9 rpm)
  1 rpm (ที่ช่วงการวัด + 1000 ถึง + 29,999 rpm)
 • ความไวในการอ่านค่าได้ 0.5 วินาที
 • อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง
  0 ถึง + 50 °C
 • แสดงค่าการวัดในหน่วย rpm, rps ได้
 • ตั้งค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุดได้
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อน
 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขนาด 3A จำนวน 2 ก้อน
 • ขนาด 119x46x25 mm