เครื่องวัดความดันชนิดพกพา testo 512

รหัสสินค้า: testo 512

testo 512 เครื่องวัดความดันชนิดพกพา สามารถวัดค่าความดันอากาศและค่าความเร็วลม


รายละเอียดทั้งหมด :

 • testo 512 เครื่องวัดความดันชนิดพกพา
 • สามารถวัดค่าความดันอากาศและค่าความเร็วลมชนิดพกพา
 • ช่วงการวัด
 • รุ่นที่1 0 ถึง +2 hPa : Overload ±10 hPa
  +2 ถึง +17.5 m/s
 • รุ่นที่2 0 ถึง +20 hPa : Overload ± 200 hPa
  +5 ถึง +55 m/s
 • รุ่นที่3 0 ถึง +200 hPa : Overload ± 2000 hPa
  +10 ถึง + 100 m/s
 • รุ่นที่่4 0 ถึง +2000 hPa : Overload ± 4000 hPa (without velocity)
 • ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.5% of full-scale
 • สามารถวัดค่าความดันอากาศและค่าความเร็วลมชนิดพกพา
 • ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.5% of full-scale
 • จอภาพ LCD 2 บรรทัด สามารถแสดงผลการวัดค่าความดันอากาศและค่าความเร็วลมพร้อมกัน
 • สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดความเร็วลมได้เป็น m/s, fpm
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันน้ำ, ฝุ่น, และแรงกระแทก (Topsafe)ได้
 • ใช้พลังงานแบตเตอรี่ 9V อายุการใช้งานแบตเตอรี่นาน 120 ชั่วโมง
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน 20 นาที
 • ขนาด 202x57x42 มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก 300กรัม