เครื่องมือวัดชนิดหลายพารามิเตอร์ รุ่น testo 435

รหัสสินค้า: testo 435

เครื่องมือวัดชนิดหลายพารามิเตอร์ รุ่น testo 435


รายละเอียดทั้งหมด :

 • testo 435 เครื่องมือวัดชนิดหลายพารามิเตอร์ (Multi-Function Instrument)
 • ช่วงการวัด
  - อุณหภูมิ
  NTC : -40 ถึง +150 องศาเซลเซียส
  TC type K : -200 ถึง +1370 องศาเซลเซียส
  - ความชื้นสัมพัทธ์
  0 ถึง 100 %RH
  - ความเร็วลม
  Hotwire probe : 0 ถึง 20 m/s
  Vane probe : 0 ถึง 40 m/s
  - แรงดันอากาศสัมบูรณ์ (absolute pressure)
  0 ถึง +2,000 hPa
  - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2
  0 ถึง 10,000 ppm
 • ค่าความถูกต้อง
  ± 0.2 องศาเซลเซียส (-25 ถึง + 74.9 องศาเซลเซียส)
  ± 0.5% of reading
  ± 2 %RH (-2 ถึง 98 %RH)
  ± 0.03 m/s +5% of reading
  ± 5 hPa + 50 ppm
  ± 2 % of reading
 • พิมพ์ผลข้อมูลการวัดได้โดยเครื่องพิมพ์ผลไร้สายแบบอินฟราเรด
 • สามารถต่อการทำงานร่วมกับหัววัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบไร้สาย (wireless probe)
  ระยะการวัดระหว่างเครื่องและหัววัดสูงสุด 20 เมตร
 • แสดงค่าการวัดบนจอแสดงผลได้ 2 บรรทัดพร้อมกัน
 • สามารถแสดงค่าต่ำสุดและสูงสุดได้
 • สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานถึง 200 ชั่วโมง
 • ขนาดเครื่อง 225x74x46 มิลลิเมตร