บริษัท บี.บี.เอฟ.โกลบอล โซลูชั่น จำกัด  BBF เป็นผู้รับจัดหา และจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม อินเวอร์เตอร์  และมอเตอร์เกียร์  รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกประเภทธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ปูนซีเมนต์ สิ่งทอ อาหารและอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น BBF ถือกำเนิดขึ้นจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างทีมฝ่ายขายและทีมวิศวกร ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมมามากกว่า 10 ปี และด้วยทีมบุคลากรที่มีอยู่นี้ BBF มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้คำแนะนำปรึกษาในสินค้าที่อยู่ในความสนใจของลูกค้า และการให้บริการหลังการขาย  อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งมอบอุปกรณ์สินค้าที่รวดเร็วและแน่นอน เพื่อมิให้เกิดเป็นภาระทางธุรกิจต่อลูกค้าแต่อย่างใด

 

                                                            "TOTAL CARE FOR YOUR BUSINESS"

สินค้าหลักที่บริษัทจัดจำหน่ายได้แก่

1. INSTRUMENT  TESTO                                                                                  

2. BIOGAS ANALYSER GEOTECHNICAL                                                                       

3. ULTRASONIC FLOWMETER MICRONICS

4. GAS DETECTOR ISC  

5. MOTOR GEAR  NISSEI GTR    

6. DIGITAL INDICATOR UNIPULSE      

7. ALL MITSUBISHI

8. LUBRICANT OIL CRC                                                             

" เรามุ่งหวังที่จะดูแลและสนับสนุนการพัฒนาของลูกค้าที่ไร้ขีดจำกัดด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน "